เกี่ยวกับเรา

ออฟฟิศสุวรรณบุตร บริการรถบรรทุก

บริการรถบรรทุก
สุวรรณบุตร

บริการรถบรรทุก เริ่มต้นมาจากอะไร?

บริการรถบรรทุก ของบริษัท สุวรรณบุตร จำกัด เริ่มจากเถ้าแก่ร้านขายถ่านไม้เชื้อเพลิงที่มีรถบรรทุกเพียง คันขณะนั้นมีรถบรรทุกเพียงเพื่อต้องการใช้ บริการรถบรรทุก สินค้าของตัวเอง คือ ถ่านไม้เชื้อเพลิงแต่ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานเป็นผู้รับเหมาขนส่งประจำกับบริษัทในเครือ ปูนซีเมนต์ไทย  ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณขนส่ง สำนักงานตั้งอยู่ที่ เขตยานนาวา โดยมีคุณสุวรรณ อัตถจริยกุล เป็นผู้ก่อตั้งในปี 2526 ต่อมามีการขยายตัวกิจการ บริการรถบรรทุก จึงได้จัดตั้งบริษัท สุวรรณบุตร จำกัด เมื่อ วันที่ 19 มกราคม 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาทถ้วน
ด้วยการบริการอย่างเอาใจใส่ ความเป็นมืออาชีพและความชำนาญของบุคลากรของบริษัทที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและด้วยการให้บริการที่ดีทำให้กิจการมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จนเมื่อปี 2553 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาทถ้วน และย้ายที่ตั้งเป็น บริษัท สุวรรณบุตร จำกัด ตั้งอยู่ที่ 7 ถนนบางบอน3 จนถึง ณ ปัจจุบัน

อู่ซ่อมรถของ บริการรถบรรทุก
ที่จอดรถสำหรับ บริการรถบรรทุก

การขยายตัวของ บริการรถบรรทุก

ปัจจุบันมีการเพิ่มบริการทำประกันสินค้าในเพิ่มความสามารถในการให้บริการในกรณีที่สินค้าลูกค้าต้องการประกันสินค้าเพื่อลดความเสี่ยงและการลงทุนซื้อรถเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มขอบเขตความสามารถในการรับลูกค้าและความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น ในปัจจุบันมีรถบรรทุก พร้อมให้บริการ 3 ประเภท คือ รถสิบล้อและรถเทรลเลอร์ที่เป็นรถเทรลเลอร์พื้นเรียบหรือที่เรียกกันว่ารถเทรลเลอร์เปลือยและรถพ่วง นอกจากนี้ทางสุวรรณบุตรยังมีแผนการจะขยายตัวบริษัทโดยการเพิ่มจำนวนรถและประเภทรถอีกด้วย กดที่เรียนรู้เพิ่มเติมหากต้องการดูรายละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริการรถบรรทุกรับจ้าง

Slide 1
Q Mark – กรมขนส่งทางบก

มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก ที่่จัดตั้งเพื่อเป็นเกณฑ์ บริการรถบรรทุกให้มีคุณภาพ โดยสังคมยังได้ประโยชน์จากการลดอุบัติเหตุ การประหยัดเชื้อเพลิง และรักษาสิ่งแวดล้อม

Slide 1
ISO 9001

มารตรฐานระบบจัดการคุณภาพระดับสากล จุดประสงค์คือเพื่อปรับปรุงให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งด้าน การดำเนินงาน การบริการ ความสามารถในการทำให้ลูกค้าพึงพอใจ และยังเป็นเครื่องมือที่เพิ่มความน่าเชื่อถือสำหรับลูกค้า

Slide 1
THAILTMA

โครงการสำหรับผู้ประกอบการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและลดการใช้พลังงาน

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

บริการรถบรรทุก ของสุวรรณบุตรมีการจัดการเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพอย่างไร?

เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของลูกค้าในการใช้ บริการรถบรรทุก และคุณภาพของการขนส่ง ทาง สุวรรณบุตรจึงมีการจัดการให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐาน ทั้ง
ISO9001 และ  มาตราฐาน Q mark ของกรมขนส่งทางบก และยังมีการจัดให้พลขับอบรมเรื่องความปลอดภัยในทุกๆปี เพื่อทำให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับการ บริการที่ปลอดภัย รวดเร็ว และน่าเชื่อถือที่สุด และยังมีการอบรมมาตรฐานของ THAILTMA ที่เป็นโครงการพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการบริการขนส่งเพื่อประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงาน